Rukovodstvo

 

Jozo Ćosić predsjedatelj

Dragana Damjanović zamjenik predsjedatelja

Arif Kovačević zamjenik predsjedatelja


 Predsjedatelj Skupštine ima pravo i dužnost:

Predstavljati  Skupštinu;
Sudjelovati u pripremama, sazivati i voditi sjednice Kolegija;
Sudjelovati u pripremama, sazivati i voditi sjednice Skupštine, predlaže dnevni red Skupštine;
Inicirati stavljanje na dnevni red sjednica Skupštine, Kolegija i radnih tijela  pitanja iz nadležnosti Skupštine;
Osigurava poštivanje načela i odredbi ovog Poslovnika članova stalnih radnih tijela Skupštine i Kolegija; 
Osiguravati realiziranje prava i dužnosti klubova naroda i klubova političkih stranaka tijekom pripreme i održavanja sjednica Skupštine i Kolegija;
Osiguravati realiziranje prava i dužnosti zastupnika u pripremi sjednica Skupštine i Kolegija, kao i tijekom sjednica; Voditi sjednice sukladno principima najboljih praksi demokratskog parlamentarizma i odredbama ovog Poslovnika i
Potpisivati akte usvojene od Skupštine.
Predsjedatelj Skupštine u obavljanju svojih dužnosti obavlja redovite konzultacije sa svojim zamjenicima.
Zamjenici predsjedatelja imaju pravo i obvezu redovitog pomaganja Predsjedatelju u obavljanju njegove dužnosti.