Klubovi naroda

 

Klubovi naroda


Nakon davanja i potpisivanja svečane prisege u Skupštini se osnivaju tri kluba zastupnika konstitutivnih naroda (u daljnjem tekstu: klubovi naroda):


a) Klub hrvatskih zastupnika,

b) Klub bošnjačkih zastupnika i

c) Klub srpskih zastupnika.


Ako u Skupštini nema izabranih predstavnika nekog od konstitutivnih naroda, klub tog naroda neće biti ustanovljen.

Svaki klub naroda bira predsjednika, a može izabrati i zamjenika predsjednika, koji rukovode klubom i usklađuju njegov rad.Poslovnikom o radu klubova naroda svaki će klub urediti način svoga rada.