Stručna služba

 

Stručna služba Skupštine vrši stručne i druge poslove za potrebe Skupštine, radnih tijela Skupštine i zastupnika.

Organizacija i rad službe uređuje se posebnim propisom.

Skupština ima Tajnika kojeg imenuje Skupština na prijedlog Komisije za izbor i imenovanje.

Tajnik rukovodi radom Stručne službe, odgovoran je za osiguranje uvjeta za rad Skupštine,Kolegija i radnih tijela Skupštine i sudjeluje u njihovom radu, brine se o realizaciji poslova i zadataka u svezi sjednica.